“HITTEL ÉS SZAKÉRTELEMMEL”

III. Gazdálkodási adatok

 

Adat

Adatközzététel  Archiv adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója 

Letölthető dokumentumok:

 

 

 
       
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 

Letölthető dokumentum: 

III.2_BSZ EJSZ Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai_2021_III ne.pdf

 

III.2_BSZ EJSZ Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai_2020_I ne_Archiv.pdf 

III.2_BSZ EJSZ Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai_2020_II ne_Archiv.pdf 

III.2_BSZ EJSZ Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai_2020_III ne_Archiv.pdf 

III.2_BSZ EJSZ Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai_2020_IV ne_Archiv.pdf

III.2_BSZ EJSZ Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai_2021_I ne_Archiv.pdf

III.2_BSZ EJSZ Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai_2021_II ne_Archiv.pdf

       
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond  A szervezetre a közzétételi kötelezettség ezen alpontja nem értelmezhető.   
       
4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani 

Letölthető dokumentum:

III.4_BSZ EJSZ tájékoztató szerződésekről_2018.pdf

III.4_BSZ EJSZ tájékoztató szerződésekről_2019.pdf

III.4_BSZ EJSZ tájékoztató szerződésekről_2020.pdf

 III.4_BSZ EJSZ tájékoztató szerződésekről_20180919.pdf
       
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)  A szervezetre a közzétételi kötelezettség ezen alpontja nem értelmezhető.   
       
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések  Nincs ilyen.   
       
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések 

Letölthető dokumentumok:

 http://www.baptistasegely.hu/palyazatok

 
       
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) 
  

További (archív) közbeszerzési információk, dokumentumok, összegzések stb. elérhetőek a Közbeszerzési Hatóság által működtetett adatbázisban:

http://www.kozbeszerzes.hu/

 

Letölthető dokumentumok:

III.8._Éves közbeszerzési terv_ 2019_BSZ EJSZ_1 mod_Archiv.pdf

 

III.8._Éves közbeszerzési terv_ 2020_BSZ EJSZ_Archiv.pdf

 

Letölthető fájlok

pdf
méret: 389.26 KB
III.7_bsz ejsz az europai unio tamogatasaval megvalosulo fejlesztesek_201809.pdf.
pdf
méret: 2.08 MB
III.7_bsz ejsz tsz_efop 1.5.1 17 2017 00001.pdf.
pdf
méret: 1.27 MB
III.7_bsz ejsz tsz_efop 1.9.8 17 2017 00006.pdf
pdf
méret: 2.21 MB
III.7_bsz ejsz tsz_efop 3.3.5 17 2017 00058.pdf
pdf
méret: 1.06 MB
III.1_bsz ejsz konyvvizsgaloi jelentes 2017.pdf
pdf
méret: 2.90 MB
III.1_bsz ejsz egyszerusitett eves beszamolo 2017.pdf
pdf
méret: 440.58 KB
III.1_bsz ejsz 2018. evi koltsegvetese.pdf
pdf
méret: 545.08 KB
III.4_bsz ejsz tajekoztato szerzodesekrol_20180926.pdf
pdf
méret: 400.45 KB
III.7_bsz ejsz az europai unio tamogatasaval megvalosulo fejlesztesek_201903.pdf
pdf
méret: 8.08 KB
iii.8_eves-kozbeszerzesi-terv_-2019_bsz-ejsz.pdf
pdf
méret: 50.30 KB
iii.8._tajekoztato-eljaras-eredmenyerol_20191009.pdf
pdf
méret: 240.05 KB
iii.8._eves-kozbeszerzesi-terv_-2020_bsz-ejsz.pdf
pdf
méret: 4.40 MB
III.7_bsz-ejsz-tsz_kehop-5.2.13-19-2019-00010.pdf
pdf
méret: 10.47 MB
III.7_bsz ejsz_tsz_efop 4.1.5 16 2017 00049.pdf
pdf
méret: 43.20 KB
III.8._tajekoztato_18385_2020_hirdetmeny_szerzmod1.pdf
pdf
méret: 47.42 KB
III.8._tajekoztato_18385_2020_hirdetmeny_szerzmod2.pdf
pdf
méret: 279.43 KB
III.2._bsz-ejsz-foglalkoztatottak letszama és szemelyi juttatasai_2020_iv ne.pdf
pdf
méret: 279.75 KB
III.2_bsz ejsz foglalkoztatottak letszama és szemelyi juttatasai_2020_III ne_archiv.pdf
pdf
méret: 279.70 KB
III.2_bsz ejsz foglalkoztatottak letszama és szemelyi juttatasai_2020_ii ne_archív.pdf
pdf
méret: 280.12 KB
III.2_bsz ejsz foglalkoztatottak letszama és szemelyi juttatasai_2020_i ne_archív.pdf
pdf
méret: 633.99 KB
III.1_bsz ejsz 2020. evi koltsegvetese_archív.pdf
pdf
méret: 1.31 MB
III.1_bsz ejsz egyszerusitett eves beszamolo_2018_archív.pdf
pdf
méret: 155.78 KB
III.1_bsz ejsz konyvvizsgaloi jelentes_2018_archív.pdf
pdf
méret: 619.56 KB
III.1_bsz ejsz konyvvizsgaloi jelentes_2019_archív.pdf
pdf
méret: 658.23 KB
III.1_bsz ejsz 2021. evi koltsegvetes.pdf
pdf
méret: 592.47 KB
III.2_bsz ejsz foglalkoztatottak letszama es szemelyi juttatasai_2021_ii ne.pdf
pdf
méret: 672.04 KB
III.1_bsz ejsz 2019. evi koltsegvetese_archív.pdf
pdf
méret: 594.81 KB
III.1_bsz ejsz egyszerusitett eves beszamolo_2019_archív.pdf
pdf
méret: 279.43 KB
III.2_bsz ejsz foglalkoztatottak letszama es szemelyi juttatasai_2020_ iv ne_archív.pdf
pdf
méret: 1.16 MB
III.1_bsz ejsz konyvvizsgaloi jelentes_2020._Archív.pdf
pdf
méret: 733.24 KB
III.1_bsz ejsz egyszerusített eves beszamolo_2020_Archív.pdf
pdf
méret: 593.84 KB
III.2_bsz ejsz foglalkoztatottak letszama es szemelyi juttatasai_2021_i ne_archív.pdf
pdf
méret: 440.58 KB
III.1_bsz ejsz 2018. evi koltsegvetese_archiv.pdf
pdf
méret: 324.54 KB
III.4_bsz ejsz tajekoztato szerzodesekrol_2020.pdf
pdf
méret: 330.79 KB
III.4_bsz ejsz tajekoztato szerzodesekrol_2018.pdf
pdf
méret: 325.72 KB
III.4_bsz ejsz tajekoztato szerzodesekrol_2019.pdf
pdf
méret: 6.65 MB
III.7._bsz-ejsz_konzorciumi_efop 1.4.5.pdf
pdf
méret: 170.84 KB
III.8._eves kozbeszerzesi terv_2021_bsz ejsz.pdf
pdf
méret: 345.14 KB
III.8._eves kozbeszerzesi terv_2020_bsz ejsz_archív.pdf
pdf
méret: 366.84 KB
III.8._eves kozbeszerzesi terv_2019_bsz ejsz_1 mod_archiv.pdf
pdf
méret: 363.11 KB
III.2_bsz ejsz foglalkoztatottak letszama es szemelyi juttatasai_2021_III ne.pdf
pdf
méret: 592.47 KB
III.2_bsz ejsz foglalkoztatottak letszama és személyi juttatasai_2021_II ne_archiv.pdf
pdf
méret: 679.78 KB
III.1_bsz ejsz egyszerusitett eves beszamolo 2021.pdf
pdf
méret: 916.13 KB
III.1_bsz ejsz konyvvizsgaloi jelentes 2021.pdf
pdf
méret: 279.48 KB
III.1_bsz ejsz konyvvizsgaloi jelentes 2022.pdf
pdf
méret: 974.76 KB
III.1_bsz ejsz egyszerusitett eves beszamolo 2022_archív.pdf
pdf
méret: 916.13 KB
III.1._bsz ejsz konyvvizsgáloi jelentes 2021_archív.pdf
pdf
méret: 679.78 KB
III.1_bsz ejsz egyszerusitett eves beszamolo 2021_archív.pdf
pdf
méret: 947.28 KB
III.1_bsz ejsz konyvvizsgaloi jelentes 2022_archív.pdf
pdf
méret: 658.23 KB
III.1_bsz ejsz 2021. evi koltsegvetese_archiv.pdf
pdf
méret: 624.41 KB
III,1_bsz ejsz 2023.evi koltsegvetese 1.pdf
pdf
méret: 208.72 KB
III.1_bsz ejsz konyvvizsgaloi jelentes_2023.pdf
pdf
méret: 965.10 KB
III.1_bsz ejsz egyszerusitett eves beszamolo_2023.pdf
Lap tetejére