“HITTEL ÉS SZAKÉRTELEMMEL”

Pályázatok
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány (BSZA)

Projekt ismertető

 

 

 

BBA-5.4.5/10-2019-00001 azonosítószámú „Komplex áldozatsegítési szolgáltatások az emberkereskedelem áldozatai részére” című projekt


A Belügyminisztérium által a Belső Biztonsági Alap felhasználására kiírt, BBA-5.4.5/10 számú felhívásra az Igazságügyi Minisztérium pályázatot nyújtott be, amelyet a Felelős Hatóság támogatásra érdemesnek ítélt meg.

 

Fentiek értelmében az Igazságügyi Minisztérium és a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, konzorciumi partneri együttműködésben BBA-5.4.5/10-2019-00001 azonosítószámú projektet valósítanak meg „Komplex áldozatsegítési szolgáltatások az emberkereskedelem áldozatai részére”(a továbbiakban: Projekt)címmel.

 

A támogatás összege 99.901.313.- Ft, azaz kilencvenkilencmillió-kilencszázegyezer-háromszáztizenhárom forint. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható költségének 100%-a, amely a Belső Biztonsági Alapból nyújtott 74.925.984.- Ft-ból (a Projekt teljes költségének 75%-a, a támogatás összegének 75%-a), azaz hetvennégymillió-kilencszázhuszonötezer-kilencszáznyolcvannégy forintból, és a Belügyminisztérium által hazai társfinanszírozásként biztosított 24.975.329.- Ft-ból (a Projekt teljes költségének 25%-a, a támogatás összegének 25%-a) azaz huszonnégymillió-kilencszázhetvenötezer-háromszázhuszonkilenc forintból tevődik össze.

 

A Projekt egy pilot program végrehajtása, amelynek megvalósítása során elsődleges feladat a komplex áldozatsegítési szolgáltatások nyújtása, amellyel az emberkereskedelem áldozatainak hatékonyabb segítését, ellátását, irányítását, reintegrációját kívánjuk megvalósítani, az emberkereskedelem áldozatául esett, legalább 50 fő részére, 24 hónapon keresztül.

 

Az Igazságügyi Minisztérium, mint az áldozatsegítés állami intézményrendszerének módszertani, szakmai irányításában közreműködő szerve, kiemelt célként kezeli az emberkereskedelem áldozatai részére az egyénre szabott támogatások biztosítását: azonnali pénzügyi segély nyújtásával, kárenyhítéssel, az áldozatok érdekérvényesítésének elősegítésével, amelynek során pszichológusi és jogi segítségnyújtást biztosít. Kiemelt cél továbbá, hogy az áldozatok elérése, segítő hálózatba integrálása megfelelően, hatékonyan működjön.

 

A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány – mint Konzorciumi Partner – az áldozatok szállítását, menekítését, elhelyezését, ellátását végzi, kiegészítő szolgáltatásokat (reintegrációs segítségnyújtás, családgondozás, pénzgazdálkodási tanácsadás) nyújt, direkt asszisztenciát, (ügyintézés a védett házon kívül) valamint utógondozást végez. A segítségnyújtást már az áldozatok menekítésével és operatív kísérésével megkezdi – saját kidolgozott protokollja szerint –. A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány négy védett házat tart fenn az ország különböző pontjain, amelyekben közel tíz éve biztosítja az áldozatok reintegrációs folyamatba történő bevonását.

 

A Projekt 3 hónap időtartamú kommunikációs kampánya 2021. november 30. napján lezárult. A kampányhoz kapcsolódóan kampánylogó, 15 poszt, 3 felugró animált banner és 3 videospot készült a 3 fő emberkereskedelem kizsákmányolás témakörben („csicskáztatás”, szexuális és munkacélú kizsákmányolás). A kommunikációs elemek elsősorban az Igazságügyi Minisztérium és a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány felületeire kerültek kihelyezésre. Célunk volt elérni a potenciális áldozatokat, valamint tájékoztatást nyújtunk az igénybe vehető és rendelkezésre álló segítő szolgáltatások elérhetőségeiről. További célkitűzésünk volt a társadalom minél szélesebb rétegeinek elérése, a társadalmi tudatosság fokozása, az állampolgároknak a téma iránti érzékenyítése, figyelemfelhívás. A Kommunikációs kampányt lezáró kimutatás szerint a teljes online kampányidőszak alatt (2021. szeptember 1-november 30) 1.687.000 fő elérése történt meg.

 

Tanulmánykötetek megírásával és széles körben elérhetővé tételével bemutatásra kerül az emberkereskedelem jelenlegi magyarországi helyzete, a 2021. december 1. és 2. napján megtartott online szakmai tapasztalatcseréről készülő összefoglaló, végül a Projekt megvalósítása során szerzett tapasztalatokat összegző kötetet tesszük közzé.

 

A Projekt végrehajtása során rendszeresen tartunk szakmai tájékoztatókat, szakértői tapasztalatcseréket az emberkereskedelem területén működő állami szervekkel, civil és egyházi szervezetekkel.

 

A Projektnek a Konzorciumi Partnerek együttműködésben történő megvalósítását az a meggyőződés inspirálja, amely szerint az állami szervek és a civil szervezetek együttes munkájával valósulhat csak meg az emberkereskedelem áldozatait érintő olyan komplex támogatási és segítségnyújtási rendszer, amely a szolgáltatásmenedzsment és a hálózatosítás koordinációja mellett képes lehet arra, hogy az áldozatok biztonságát megteremtse, számukra megfelelő segítséget nyújtson, és elősegítse az áldozatok társadalomba való visszailleszkedését.

 

A pilot Projekt végrehajtásának eredményessége a továbbiakban megalapozhatja egy országos modell kiépítését is.

 

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2020. május 1.

 

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2022. augusztus 31.

 

A 2020. május 1. és 2020. július 31. közötti időszakban az Igazságügyi Minisztérium és a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány együttműködési protokolljait dolgoztuk ki a Projekt keretein belül, 2020. augusztus 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig az emberkereskedelem áldozatai részére nyújtandó komplex áldozatsegítési szolgáltatások biztosításához. Ennek mentén a komplex áldozatsegítési szolgáltatások biztosítása 2020. augusztus 1. napjától ténylegesen is megkezdődött. 2022. március 31. napjáig több mint 60 fő, az emberkereskedelem áldozataként azonosított személy részesült a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány és az Áldozatsegítő Központok által nyújtható szolgáltatásokban.

 

Elkészült Az emberkereskedelem jelenlegi helyzete Magyarországon” című tanulmánykötet bővített, aktualizált változata. Célunk a kötetnek az emberkereskedelem, az áldozatsegítési, jogi segítségnyújtási és pártfogó felügyelői szakterületen a civil, egyházi és állami szervezetekben dolgozókhoz a szervezetek honlapjain és közvetlen úton történő eljuttatása.

 

2020. július 15-én Projektnyitó/Projekt bemutató szakmai megbeszélést szerveztünk, az áldozatsegítéssel foglalkozó állami, civil és egyházi szervezetek képviselőinek részvételével, kiemelten az emberkereskedelem áldozatainak nyújtandó szolgáltatásokra fókuszálva. 2021. január 27-én és 2021. szeptember 14-én az Áldozatsegítő Központok koordinátorai, az Igazságügyi Minisztérium és a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány szakmai vezetői részvételével szakmai egyeztetést tartottunk a Projekt eddigi megvalósítása során szerzett tapasztalatok alapján, kiemelten érintve a Konzorciumi Partnerek eddigi és jövőbeni együttműködését. 2021. december 1. és 2. napján online szakmai tapasztalatcserét tartottunk az Austrian Federal Ministry of Justice, a Center of Legal Competence, a Ministry of the Interior Criminal Intelligence Service Austria, a LEFÖ-IBS a MEN VIA és a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, valamint az Igazságügyi Minisztérium munkatársai részvételével. A Projekt záró szakmai tapasztalatcserét 2022. augusztus hónap tervezzük megtartani.

 

 

Letölthető fájlok

pdf
méret: 344.66 KB
Projektismertető 2022.03.25.
pdf
méret: 1.10 MB
Az emberkereskedelem jelenlegi helyzete Magyarországon (tanulmány)
pdf
méret: 551.04 KB
BBA-5.4.5/10-2019-00001
pptx
méret: 506.05 KB
Állami áldozatsegítés
pdf
méret: 1.28 MB
Nest Communications
pdf
méret: 1.77 MB
Gál Dávid a BSZ szerepvállalásáról
pdf
méret: 1.40 MB
Az emberkereskedelem jelenlegi helyzete 2021. 06. 02.
Lap tetejére