“HITTEL ÉS SZAKÉRTELEMMEL”

Hittel és szakértelemmel

 

Hittel és szakértelemmel - ezzel a mottóval végezzük munkánkat a Baptista Szeretetszolgálatnál több mint másfél évtizede. Így volt ez az elmúlt évben is. Amíg 2012 az intézményrendszer jelentős bővülésé- ről szólt, addig 2013-ban a sokszínű és területileg is szerteágazó oktatási és szociális intézményeink megfelelő szakmai és lelki hátterére koncentráltunk.


Szakértelemmel, hisz az alapítvány által folytatott szerteágazó és nagy hatásfokú hazai és nemzetközi programjaink alapkövét már évekkel ezelőtt letettük, így azo- kat a maguk jól bejáratott módján a szeretetszolgálattól megszokott gyors reagálás- sal és gördülékenységgel végeztük 2013-ban is. A legjobb példa erre a fülöp-szigeteki missziónk, melynek során munkatársaink a nemzetközi mentőcsapatok közül nem- csak az elsők között érkeztek meg Taclobanba és kezdték meg a humanitárius mun- kát, de rekord rövidségű idő alatt kutatták fel a segítséget kérő magyar állampolgárt a katasztrófa sújtotta térségben és menekítették ki helikopterrel feleségével együtt. De a hit és a szakértelem nem csak külföldi misszióink, vagy az olyan közismert és sikeres programjaink, mint a tavaly épp 10 éves jubileumát ünneplő Cipősdoboz Akció eseté- ben elengedhetetlen.


Hittel és szakértelemmel kell végezzük a hazai intézményeinkben folyó munkákat is. A 2013-as esztendőben nem csupán az oktatási és szociális intézményhálózatunk nagy- sága állt be egy ideális, a magyarországi baptista jelenléthez arányos szintre, de létre- hoztuk kiválló szakmai háttérintézményeinket is, a Baptista Pedagógiai Intézetet és a Szociális Módszertani Központot. A Baptista Szeretetszolgálatról így elmondható, hogy napi szinten mintegy 30 ezer ember életére – újszülöttől a kisgyermeken, tinédzseren, fiatal és középkorú felnőtten át egészen a már magatehetetlen idősekig – van meg- határozó hatással. Ez a szám óriási, ami nagy felelősséget jelent mind a 4000 munka- társunk számára. De ne feledjük el azt sem a nagy számok felsorolásakor, hogy a több mint 400 éve hazánkban szolgáló baptista egyházhoz tartozók a legutóbbi népszámlá- sái adatok szerint elérik az összlakosság 1%-át. A Baptista Szeretetszolgálat oktatási és szociális ellátórendszere pedig országos szinten ugyancsak 1%-ot tesz ki. A számadatok mellett azt is fontosnak tartjuk, hogy a Baptista Szeretetszolgálat kizárólag olyan tele- püléseken tart fenn intézményt, ahol munkájának magas a társadalmi elismertsége.


A szakértelem, a szakmaiság mellett a hitre is támaszkodunk. A hit, és a szolgálat vezet olyan döntésekben, hogy oktatási intézményeink nagy része kifejzetten hátrányos helyzetű térségben található, ahol a klasszikus segélyezési munka jelenlegi gazdasági környzetben szinte véget nem érő feladat elé állít bennünket. Hiszünk abban, hogy sze- retettel és odaadó szolgálattal az esélytelenek is esélyt kaphatnak. Hisszük azt is, hogy „nemcsak kenyérrel él az ember”. Tapasztaljuk, hogy szükségben lévő embertár- saink életében a lelki táplálék utáni vágy sokszor még nagyobb, mint az étel, ruhá- zat vagy egyéb anyagi támogatás igénye. Erre válaszul indítottuk be az iskolalelkészi intézményt, aminek köszönhetően 2013-ban nyolc iskolalelkész kezdte meg a mun- káját összesen 31 oktatkási intézményünkben. Hisszük, hogy ez egy olyan alapvetés, melyre a jövőben életváltozások, új esélyek, új kezdetek épülhetnek. A hit, a lelki segít- ségnyújtás szociális intézményeink számára is elérhetővé vált. Különösen fontos ez a bentlakásos intézményeink esetében.


Hittel és szakértelemmel – személyes munkámban is ez motviál. Lelkipásztorként éle- tem szerves részévé vált az ellátottak és a tanulók felé való szolgálat. Nem telik el úgy hét, hogy ne prédikálnék vagy lelkigondoznék valahol az ország egyik szegeletében. Ez egyfelől rengeteg utazással, fáradtsággal jár, de a legtöbb erőt is ebből a szolgálat- ból merítem - megölelni, barátként üdvözölni fogyatékkal élő embertársaimat vagy diákoknak beszélni Isten szeretetéről amellett hogy véget nem érő munka, véget nem érő öröm is nekem. Hiszem, hogy a szakmai héttér és a lelki szolgálat együttes erővel sok ember életét teheti jobbá és gyümölcsözőbbé. A Baptista Szeretetszolgálat kiter- jedt országos intézményhálózata, az intézményeinkben dolgozók széles körű szakmai ismerete, a tanulók, ellátottak és családtagok együttműködése, a szolgálatra oda- szánt szív és hit olyan lehetőségek és források, melyek tízezrek számára jelenthetnek egy reménytelejesebb jövőt.


A hit és szakértelem mellett, az is eltökélt célunk, hogy lehetőségeket, sokszor egészen egyedi vagy különleges lehetőségeket biztosítsunk iskolásainknak vagy bármilyen okból rászoruló embertársainknak. Előbbire hadd hozzam példának a nyírbogdányi iskolánk tanulóit, akik a 2013-as Robocup Világbajnokságon Eindhovenben negyedik helyezést értek el. Természetes számunkra, hogy ez a kis csapat mindent megkap a munkájához, hogy a világ élvonalában maradhasson, sőt, hogy maga mögé utasítson mindenkit.


Hitre és a szakértelemre még inkább szükségünk van, amikor az élet árnyékosabb olda- lán szolágálunk, mentjük, ami menthető. Emberkereskedelem elleni programunk igazi szélmalomharc, de nem adjuk fel és újra és újra lehetőséget biztosítunk védett házainkban azoknak a kizsákmányolt embertársainknak, legtöbbször külföldről haza menekített volt prostituáltaknak, akik szeretnék újrakezdeni az életüket.

Hiszem, hogy a Baptista Szeretetszolgálatnál napi szinten, munkatársaimmal sok- szor erőnkön felül is végzett munka áldássá válik annak a sokezer embernek, akikért mi is felelősek vagyunk.


Hittel és szakértelemmel – az a vágyam, hogy a következő évben is így végezzük a ránk bízott feladatokat.

Szenczy Sándor Elnök

Lap tetejére