“HITTEL ÉS SZAKÉRTELEMMEL”

Elismerések a cselekvő segítség hőseinek

Szerző: Főadmin Bejegyzés: 2019. november 13., szerda 16:05

 

Budapest ­– A Szociális Munka Napja alkalmából a Magyarországi Baptista Egyház díjazta a szociális munka területén dolgozó kiválóságainkat.

 

A Wesselényi Utcai Baptista Imaházban tartott ünnepségen négyen részesültek elismerésben. Az egyház részéről Papp János elnök és Serafin József, a Baptista Egyházi Szociális Módszertani Központ vezetője elismerő plaketteket adott át a segítő cselekvésben hosszú idő alatt példaadó tevékenységet végző személyeknek.

Az idei évben Balogh Lajos-plakettben részesült Báthori István, az Emmaus Otthon gondozója, Büki Gábor, az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások Intézményének munkatársa és Baranyai Csaba, a kiskőrösi Sorsfordító Szolgáltató Központ terápiás munkatársa. Beharka Pál-plakettet vehetett át Szomor Imre, a Rákoscsabai Baptista Gyülekezet elöljárója, a Rákoscsabai Béthel Alapítvány képviselője, a Virágoskert Értelmi Sérültek Átmeneti és Napközi Otthon fenntartói csoportjának tagja.

Az alkalom vendég előadója Jeneiné dr. Rubovszky Csilla, a Belváros-Lipótváros Önkormányzatának alpolgármestere, miniszteri biztos volt, aki többek között a szociális terület és a modern technika kapcsolatát is bemutatta az összegyűlteknek.

A rendezvényt Tóka Szabolcs orgonaművész játéka gazdagította. A szociális intézmények részéről Orsós György adta elő egyedi feldolgozásban Petőfi Sándor János vitéz című művének egy részletét, majd a Sorsfordító Szolgáltató Központ munkatársai és ellátottjai közös színpadi előadáson keresztül ismertették meg a közönséggel intézményük működését, életformáló szerepét.

 Gratulálunk a díjazottaknak!

 

Báthori Istvánné – Balogh Lajos-plakett

 

Ottília 33 éve dolgozik az Emmaus Otthonban gondozó munkakörben. Munkáját mindig lelkiismeretesen végezte és végzi a mai napig. 2018-ban nyugdíjba ment, ám a nyugdíj mellett is dolgozik. Kedves, alázatos személyiség, akinél a kiégés jelei ennyi év után sem mutatkoznak. Nagyon szereti az időseket, mindig megtalálja velük a közös hangot. Könnyen teremt kapcsolatot mind az ellátottakkal, mind azok hozzátartozóival. Munkatársaival közvetlen, segítőkész, barátságos. Több évtizedes szakmai tapasztalatát türelmesen és hitelesen adja át az új munkatársaknak. Munkájában és magánéletében is fontos szerepet játszik Istenbe vetett hite. Szabadidejét családjának szenteli, gyermekei és öt unkája teszi szebbé mindennapjait.


Büki Gábor – Balogh Lajos-plakett

 

Gábor 25 éve dolgozik az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások Intézményében, kezdetben ápolási, gondozási feladatokat végzett súlyos, halmozottan fogyatékos gyermekeknél, majd 2000-től a fogyatékosok gondozóházában. Nevelői, pedagógiai munkája mellett kiváló lelkigondozó is. Egyéni esetkezelései során ragyogó érzékkel találja meg az utat a szigor Szküllája és az engedékenység Kharübdisze között, szeretetteljes támogatást biztosítva. Mindezeket a feladatokat ellátottaik megelégedésére teszi, akik körében nagy népszerűségnek örvend. A teológiai főiskola elvégzése után lelkipásztori tevékenysége mellett intézményük ellátottainak lelki életét is figyelemmel kíséri a rendkívül hangulatos hetenkénti focimérkőzések mellett. Kollégái bizalommal fordulnak hozzá, elismerve szókimondó, szigorú véleményét. Gábor egyenes jellemű, megbízható munkatárs, lelkipásztor.


Baranyai Csaba – Balogh Lajos-plakett

 

Csaba 2015 óta a kiskőrösi Sorsfordító Szolgáltató Központ terápiás munkatársa. Emellett a kezdetek óta vesz részt az élelmiszermentésben. A szállítást és a kiosztást a helyi munkatársak végzik, Csaba akár Kiskőrösön, akár Hódmezővásárhelyen szívesen segíti a munkát. Ezen kívül az ő feladata a munkatársak felkészítése és segítése, és szinte erőn felül koordinálja és fogja össze az elszámolást, amelynek szigorú szabályai vannak. Napi teendői mellett évek óta precízen vezeti az adminisztrációt. Ez a kiosztólapok összesítéséről, ellenőrzéséről, az elektronikus rendszer naprakész vezetéséről, a fotódokumentáció elkészítéséről és továbbításáról szól. Csaba 2015 és 2019 között közel 600 000 kg élelmiszer mentésében vállalt aktív szerepet. Szervezetük a Magyar Élelmiszerbank Egyesület ellenőrzésein mindig probléma nélkül megfelelt, ami nagymértékben Csabának köszönhető.


Szomor Imre – Beharka Pál-plakett

 

Szomor Imre 1998 óta a Rákoscsabai Baptista Gyülekezet elöljárója, 2002 óta a gyülekezet gazdasági vezetője. 1998 óta a gyülekezet tagjai által létrehozott Rákoscsabai Béthel Alapítvány képviselője, 2013 óta a Virágoskert Értelmi Sérültek Átmeneti és Napközi Otthon fenntartói csoportjának tagja. Imre vezetésével valósult meg többek között a Meleg étel a hidegben hajléktalanétkeztetési program, az Eleki Gyermekotthon, majd lakóotthon család nélkül élő gyermekeinek anyagi és lelki támogatása, az árvízkárosult családok lakásainak helyreállítását támogató program, a kárpátaljai tűzifaprogram. Imre nemcsak vezetőként és adományozóként, de szükség szerint fizikai munka végzőjeként is támogatja a rászorultakat.

Közismert tény, hogy testvérünk személyes vagyonából is áldoz a rászorulók támogatására. Rendszeresen lakást bérel hajléktalan embereknek, akiket személyes odafigyeléssel támogat a reintegrációban. Állami nevelésből kikerült fiatal házaspárok lakásvásárlását is támogatta.

Szomor Imre a Rákoscsabai Baptista Gyülekezetben és intézményeiben, valamint Rákosmente civil és önkormányzati testületeiben is megbecsült, hitvalló keresztény. Személyes példaadása inspiráló a következő generáció számára.

 

 

Lap tetejére