X

“HITTEL ÉS SZAKÉRTELEMMEL”

Pályázatok
Intézmények pályázatai

EFOP-1.8.7-16-2017-00006

A Baptista Szeretetszolgálat OSZSK szemléletformáló,

alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó célzott prevenciós programja

 

 

A kedvezményezett neve: Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központ

 

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

A projekt azonosító száma:  EFOP-1.8.7-16-2017-00006

 

A projekt címe: A Baptista Szeretetszolgálat OSZSK szemléletformáló, alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó célzott prevenciós programja    

 

A szerződött támogatás összege: 97.433.683,- Ft 

 

A támogatás mértéke (%-ban): 100% - a projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A fejlesztés az OSzSK megelőző-felvilágosító kezelést és drogprevenciós szolgáltatásokat nyújtó telephelyein – Esztergom, Mátészalka, Tapolca – valósul meg. Egyes programelemek a megvalósítás során a leghátrányosabb településekre is eljutnak, megkönnyítve az ott élők programba kapcsolódását (Ópályi, Hodász). A projekt fő célkitűzése, hogy a célzott prevenció célcsoportjainak védő tényezői kellő megerősítést kapjanak, míg a kockázati tényezők – megfelelő szakmai hozzáértéssel, módszertani megalapozottsággal, innovatív technikák alkalmazásával – csökkenjenek. 

 

A projekt tervezett kezdete: 2019.03.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.09.30.

 

A projekt általános bemutatása:  Célcsoportra ható kiemelt jelentőségű tényezők. Védő tényezők: - családi kapcsolatok erősítése; - szülők támogatása a szülői szerepek készségeinek javításával; - az oktatási rendszerben való maradás ösztönzése; - pozitív kortárs-kapcsolatok erősítése; - helyi közösségek megerősítése; - alternatív szabadidős programok szervezése. Kockázati tényezők: - serdülőkori problémák, krízisek felismerésének, kezelésének nehézségei; - kontrollálatlan szabadidő eltöltés; - normaszegő magatartás; - generációk közötti szakadék – nemzedékek közötti értékátadás hiánya; - diszfunkcionális családokból kikerülő fiatalok elszigetelődése; - családi frusztrációk (hagyományos értékek, magatartásminták, életformák, megküzdési stratégiák hiánya); - iskolai teljesítményhez, iskolához való viszony gyengesége (tudás és munka értékének helytelen megítélése); - fiatalok pszichoszociális, mentálhigiénés egészséggondozásának a hiányosságai; - társadalmi stressz, lélektani feszültségek terjedése; - a gyermekkori és ifjúsági személyiségfejlődési rendellenességek gyakoribbá válása; - kudarcok, motiválatlanság, beilleszkedési zavarok kezelésének hiánya. Cselekvési terv. A célcsoport elérése, programban tartása érdekében a legkiválóbb hazai alternatív pedagógiai módszereket, innovatív megoldásokat alkalmazó szervezetekkel dolgozunk együtt – hosszú távú csoport tréningek szervezésével. A projektbe bevont kollégáink mindegyike szociálisan kiemelten érzékeny, a drogprevenció területén több éves tapasztalattal rendelkezik, így önállóan is képesek foglalkozások szervezésére, támogatására, lebonyolítására. A programelemek kiválasztásakor az alábbi, kiemelten fontos – a célcsoport igényeire reagáló – szempontokat vettük figyelembe: - új típusú, alternatív programok nyújtása; - elkötelezett, empatikus, hiteles csoportvezetők bevonása; - közösségi élmény, valahova tartozás biztosítása; - problémák hatékony kezelésének garantálása. Projektbe bevonásra kerülő megvalósítók. A projekt sikeres lebonyolítása érdekében olyan, hazai és nemzetközi elismertségű, drogprevencióval foglalkozó szaktekintélyeket, szervezeteket vontunk be, amelyek újfajta, élményalapú, interaktív szemlélettel közelednek a veszélyeztetett, illetve érintett célcsoportok felé. A szakmai tervben részletezetteknek megfelelően az alábbi megvalósítókkal kívánunk együtt dolgozni: - Magyar Zsonglőr Egyesület Szociális Cirkusz, - AppArt Egyesület; - Bélaműhely Sound Art; - Momentán Társulat. Természetesen a fejlesztés három fő helyszínén szakembereink, munkatársaink is az ütemtervnek megfelelően tartanak rövid, közép és hosszú távú csoportfoglalkozásokat a családi rendszer megerősítése, a szülői készségek fejlesztése érdekében. Együttműködések. A hosszú távú fenntarthatóság érdekében, a már meglévő kapcsolatrendszerünk segítségével felvettük a kapcsolatot a helyi hatóságokkal, drogprevencióval érintett szervezetekkel és együttműködéseket alakítottunk ki, amelyek további elmélyítése a cél. Annak érdekében, hogy a projekt eredményei hosszú távon is fenntarthatóak, illetve kiterjeszthetőek legyenek, mindhárom településen kidolgozunk helyi akcióterveket. Elvárt eredmény. A projekt során meg kell határozni a probléma nagyságrendjét, felismerésének, megelőzésének és kezelésének a módját, valamint garantálni szükséges a megfelelő kompetenciával rendelkező szakemberek rendelkezésre állását és a hatékony, preventív jellegű programok folyamatos elérhetőségét a célcsoport számára. A projekt keretében megvalósuló fejlesztés nagyban hozzájárul a társadalmi szemléletformáláshoz (attitűdváltozás), a szakemberek kompetenciájának növeléséhez, a helyi együttműködések révén pedig az elért eredmények fenntartásához.

 

Kapcsolatfelvétel: 

 

Dr. Heidl Beáta, a Baptista Szeretetszolgálat OSZSK intézményvezetője: heidl.beata@baptistasegely.hu

Hentes Ildikó, drogprevenciós koordinátor, a projekt szakmai vezetője: hentes.ildiko@baptistasegely.hu

A Baptista Szeretetszolgálat OSZSK telefonszáma:  +36 1 466 59 78

 

Hírek, projekt aktualitások: 
Szociális cirkusz az utolsó esély iskolájában

Esztergom az egyik legfontosabb helyszíne a Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központ szemléletformáló, alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó célzott prevenciós programjának: riportunk 2019 november végén a "szociális cirkusz" fantázianevű foglalkozást követően készült az Esztergomi Kolping Katolikus Középiskolában. 

 

– Mi, a Magyar Zsonglőr Egyesület már 2001-ben megalakultunk, s azóta tevékenységünk szerteágazó lett, de a legfontosabb a zsonglőrködés, a cirkusz, s minden, ami hasonló jellegű mozgásokhoz köthető – mondja Szabó Márton oktató, módszertani vezető, azaz Marci a foglalkozások szünetében. –  Próbáljuk egyesületünkben összefogni a Magyarországon ez iránt érdeklődő fiatalokat, s ezen belül is egyik legfontosabb célunk, hogy a zsonglőrködés és a cirkuszi tevékenység jótékony hatásait igyekezzünk kihasználni a különböző célcsoportok érdekében. Úgy szoktuk ezt hívni: szociális cirkusz.

– Mi ennek a lényege?

– Az, hogyha valaki zsonglőrködni tanul, ilyesmiben vesz részt, az nagyon jó hatással van társas és egyéni készségeinek fejlesztésére. Ezt a módszert igyekszünk eljuttatni a különböző iskolákba, tanodákba, ifjúsági klubokba, vagy célzottan olyan csoportokhoz, akik valamilyen szempontból hátrányos helyzetűek. Például fogyatékos gyerekekkel is sokat dolgozunk. Főleg Budapesten tesszük ezt, mert ott van az egyesület székhelye és a legtöbben fővárosiak vagyunk, de szinte mindenfelé elmegyünk, ahová hívnak minket.

– Hol a trükk abban, amit csináltok?

– A zsonglőrködéssel elég gyorsan értékes sikerélményhez jut az, akit ilyen feladatok elé állítunk. Feladatok, amelyek elérhetőek, amelyek egy kis gyakorlással jól elsajátíthatóak, de amelyek olyan látványos tanulási élménnyel majd eredménnyel járnak együtt, amit nem feltétlenül képzelne el magáról, vagy a társairól senki. Gyakorolni kell, újra és újra megpróbálni ugyanazt, ha először nem sikerül, mivel elsőre soha nem sikerül. Mindez értékes tapasztalat tud lenni már rövidebb távon is, de több foglalkozás után még inkább. Nem kell persze azonnal csodát várni, de mi olyan foglalkozásokat is szeretünk tartani, amelyek hosszabb távon kamatoztathatóak. Ez meghatározóvá válhat egy fiatal életében.

– Sokat kell fegyelmeznetek?

– Nem jellemző. Szeretünk partneri viszonyba kerülni a diákokkal, s közösen játszva teremteni meg azt a légkört, ahol játék közben tanulunk egymástól, és ahol nem tekintéllyel, hanem a közös játék erejével hatunk a fiatalokra annak érdekében, hogy legyenek minél együttműködőbbek.  

– Netán családi hagyomány ez nálatok?

– Nem vagyunk mi cirkuszos dinasztia, nem ilyen közegből érkeztem sem én, sem pedig a társaim. Hobbi szinten kezdtem el zsonglőrködni még ifjúkoromban, aztán jött az ifjúsági munka. Végzettségemet tekintve eredetileg antropológus vagyok, de aztán rájöttem, hogy amit szeretek csinálni, az nagyon jó eszközzé válhat a fiatalok körében végzett szociális munka területén is. Egyesületünknek mára sikerült ezt a módszert meghonosítania Magyarországon: összekötöttük a munkát és a hobbit az életünkben.

Kecskés Kata, az Esztergomi Kolping Katolikus Középiskola szociális oktatója egyben két osztály főnöke is.

– Miként tapasztalja, mennyire fogékonyak a diákok arra, ami történik velük a szociális cirkusz foglalkozásain?

–  Ez változó. Attól függ, melyik korcsoportról és évfolyamról van szó, de legjobban az befolyásolja a hozzáállást, hogy milyen a családi háttér és mit hoznak otthonról – válaszol Katalin. – De motiválhatóak. Először persze mély tagadásban vannak, mindent hárítanak, de később, amikor látják, milyen jók a foglalkozások és milyen jó az, ami a programban történik velünk, azt elfogadják és szeretik nagyon. Én magam is szoktam olyan napokat rendezni, amikor játszóteret csinálok egy-egy tanteremből, és ezzel a társas együttlétet erősítem bennük.  

– A Baptista Szeretetszolgálat OSZSK programja elsősorban a drogprevencióról szól. Miként látja, mennyire érinti a kábítószerhasználat veszélye a fiatalokat?

– Nagyon. Mindig úgy érzem, egy lépéssel előttünk járnak. De nem csak mi előttünk, hanem még a drogprevencióval foglalkozó szakemberek előtt is, annyira tájékozottak. Mi a Kolping-szemlélet alapján fogadjuk a gyerekeket, hozzánk nagyon nehéz helyzetből érkeznek a diákok. Szinte mindannyian problémásak, alig akad kivétel: az életükből hiányzik a szeretet. Amikor megérzik, hogy ők itt fontosak, akkor következik a játszmázás, előjön belőlük a düh és a harag, ami persze nem nekünk szól. Aztán amikor ezen túljutnak, akkor jön egy nagy fordulat, s onnantól kezdve lehet velük igazán dolgozni. De ez nagyon nagy erőfeszítéseket igényel. Fontos, hogy a fiatal itt legyen nálunk, mert akkor tudom, hogy nem árulja a testét, nem lövi magát, nem ül részegen a kocsmában. A tanórák 45 percesek – ám nekünk sok másra is figyelni kell.

Az Esztergomi Kolping Katolikus Középiskola igazgatónője, Czaheszné Ujvári Zsuzsanna nem kis nehézségekkel kénytelen megküzdeni nap, mint nap tizenegy kollégájával együtt az intézményben. Ő azt mondja, egy kicsit pszichológusnak is kell lennie, mert bíznak benne a fiatalok.  

– Mi egyházi iskola vagyunk, az utolsó esély iskolája: hozzánk azok a gyerekek iratkoznak be, akiket máshová már nem vesznek fel – mondta az intézmény vezetője. – Gyenge tanulmányi eredményűek, magatartási és beilleszkedési zavarral küzdőek. A diákok legalább fele nem teljes családból jön, s egyre inkább divat, hogy a lányok elköltöznek a fiúikhoz és úgy élnek együtt. Nagyon gyakori, hogy a család semmilyen mintát nem ad, a szülők egyáltalán nem törődnek a gyerekeikkel: sok esetben azt tudják, merre jár. Ezeknek a fiataloknak nincsen motivációjuk, már az általános iskolában tele voltak kudarcélménnyel, nem volt sikerélményük és nem is hisznek magukban. Nagyon sokan érkezésükkor írni-olvasni sem tudnak rendesen, s nagyon nagy energiát fektetünk abba, hogy eljuttassuk őket a szakmunkás vizsgáig. Idén is van tizenöt olyan diákunk, aki érettségizhet, de ezt a lehetőséget egy tollvonással elvették tőlünk. Megváltozott a szakképzési törvény, újra visszaminősítettek minket szakképző iskolává, így a hozzánk járó gyerekeknek esélyük sem maradt arra, hogy nappalin érettségit szerezzenek.

– Mi a véleménye a Baptista Szeretetszolgálat programjáról?

– Nagyon örülök annak, hogy elhozták hozzánk. Azért lett a legfontosabb, mert a gyerekek nagyon fegyelmezetlenek, ezért a pedagógusok „frontális” osztálymunkát végeznek. Tudjuk, hogy ennek mennyi hátránya van. A fiataloknak éppen arra van szükségük, hogy az elméleti órák mellett megerősítsük őket abban: vannak olyan dolgok, amikben ők is jók. Ehhez kellenek az olyan foglalkozások, gyakorlati órák, amelyek rámutatnak: te ebben ügyes vagy, kipróbálhatod magad! A kislány, aki a foglalkozás után megkeresett, lelkesen újságolta, hogy mennyire nagyon jó volt minden és nagyon tetszett neki…

(További fotók a Programok aloldal galériájában)

 Társasjáték Klub. 2019. 06.17., 06.24., 07.01., 07.08., 07.15., 07.22., 08.05., 08.12., 08.21. A projekt megvalósításának egyik bázis helyszínén a tapolcai irodában, a nyári szünet folyamán, heti rendszerességgel, 9 alkalmas klubfoglalkozással várták a kamaszokat. A klubfoglalkozás középpontjában a közös játék állt a társasjátékozás élményével, így azon keresztül valósult meg a résztvevők önismeret és személyiségfejlődése. A közös játék élményével a szakmai megvalósítónak célja volt egy megtartó közösség létrehozása, amelyben a gyermekek biztonságot kapnak és a későbbiekben is tudnak egymás támogatására számítani. A társasjátékok kiválasztásában fontos szempont volt, hogy csapatban is lehessen játszani, amellyel megteremthető az egyéni készségek fejlődése mellett a csapatmunka elsajátítása. A csoport jellemzője, hogy a résztvevőknek igénye volt a közösségi együttlétre, a rendszeres találkozásokra, társas kapcsolatok elmélyítésére. A közösség megtartó ereje védő tényező a gyermekek életében, mely segíti a negatív kortárscsoport elkerülését, a deviáns viselkedési formák beágyazódását.


 


Önismeret, személyiségfejlesztési alternatív technikák. 2019. 06.06., 06.20., 06.27., 07.11., 08.01., 08.15., 08.22., 08.29., 09.12.  A projekt megvalósításának egyik bázis helyszínén, az esztergomi irodában, a nyári időszakban NézőTér Filmklub működött. A kilenc alkalmas sorozat keretében olyan filmek kerültek vetítésre, amelyeknek témája a drogfogyasztás. A program résztvevői 18 év feletti alkalmi szerfogyasztó fiatalok voltak. A bemutatott filmek (vígjáték, dráma, életrajzi film, dokumentumfilm, sorozat filmek) eltérő megközelítésben vetettek fel súlyos társadalmi problémákat. A megnézett és megvitatott filmek az alábbiak voltak: Drogtanya; Isten városa; Fűbenjáró bűn; Traffic; A kokainkölyök; Budapest, végállomás; Oz, Eufória; The Knick. A Filmklub különlegessége az volt, hogy itt nem csupán a filmélmény volt a cél, sokkal inkább a résztvevők aktív csoportban való működésének elősegítése. A saját élmények, érzések megosztása, a vélemények ütköztetése, a filmekhez kapcsolódó önismereti jellegű játékokban való részvétel segítette a közösségfejlesztést, a toleranciát, a segítő kapcsolat (szakemberrel) elmélyítését.
2019. 06. 25. Szakemberek részére szakmai műhelyek, érzékenyítő foglalkozás. A projekt keretében a szakemberek részére szervezett érzékenyítő foglalkozással kezdődött meg a szakmai műhelymunka Esztergomban. A programon az Esztergomban és környék településein szenvedélybetegekkel, illegális drogfogyasztókkal, gyermek és ifjúságvédelemmel saját intézményükön keresztül kapcsolatban lévő elhivatott szakemberek voltak jelen: pedagógus, pártfogó felügyelők, bűnmegelőzéssel-prevencióval megbízott rendőr kolléga (megyei bűnmegelőzési referens), szociális munkások, pszichológusok, ACA önsegítő csoportvezető, ifjúsággal foglalkozó civil szervezet képviselője. A program híre a helyi KEF (Kábítószer Egyeztető Fórum) ajánlásával érkezett a meghívottakhoz. A program meghívójában is jelzett módon a szakmai résztvevőket olyan csoportterápiás játékkal várták, ahol sajátélményként a szakemberek is megismerkedhettek a projekt több csoportfolyamatában is alkalmazandó csoport módszerrel.


2019. 06. 04. Szakmai műhely. A projekt keretében a Tapolcai KEF (Kábítószer Egyeztető Fórum) esedékes összejövetelének programjaként kapott lehetőséget szakemberek részére szervezett érzékenyítő foglalkozás. A szakmai műhelymunka keretében induló kilenc alkalmas program sorozat első állomásaként a helyi szenvedélybetegekkel, illegális drogfogyasztókkal, gyermek és ifjúságvédelemmel, gyermekjóléti feladatokkal, oktatással-neveléssel, bűnmegelőzéssel foglalkozó szakemberek ismerkedtek meg a projekt fő célkitűzéseivel. A program meghívójában is jelzett módon a szakmai résztvevőket olyan csoportterápiás játékkal várták, ahol sajátélményként a szakemberek is megismerkedhettek a projekt több csoportfolyamatában is alkalmazandó csoport módszerrel.2019. szeptember 7, 21, október 5, 19. Esztergom. A projekt keretében az AppArt Egyesület drámapedagógusai 2019. szeptemberében kezdték meg a csoportfolyamatot az EMMI Esztergomi Gyermekotthon lakóiból alakított csoporttal. Az intézményben elhelyezett 14-18 év közötti lányokat, a gyermekvédelmi rendszer emelte ki a családjukból (veszélyeztetés, elhanyagolás, iskolakerülés, rendszeres bukás, bűncselekmények elkövetése: lopás, verekedés, drogfogyasztás, prostitúció miatt). A drámapedagógiai foglalkozás sorozat fókuszában az önismeret és a közösségfejlesztés áll. A csoportfolyamat során a dráma tanárok szembesültek a résztvevők irányából érzékelhető ellenállással, elutasítással, passzivitással. Ezek a reakciók azokban az esetekben állnak elő, ha a résztvevők nem teljesen önkéntesen, belső indíttatásból, hanem elsősorban a segítő szakemberek ajánlása miatt kerülnek a csoportba. A foglalkozásvezetőknek miközben meg kell tartaniuk az alkalmazott módszer technikai alapjait, nem hagyhatják figyelmen kívül a csoportba érkezők személyes (gyakorta nagyon más irányú) igényeit és elvárásait. Az ilyen nagyon sérülékeny korban és többszörösen hátrányos helyzetben lévő fiatalok esetében rendkívül fontos, hogy a magas szakmai elvárások mellett ne feledkezzünk meg arról, hogy a célcsoport bevonása és megtartása a célunk. Ahhoz, hogy jól érezzék magukat a résztvevők a csoport helyzetekben, minden esetben alkalmazkodnia kell a csoportvezetőknek. Az adott csoport által megfogalmazott igények pl: szabadtéri játékok; szívesen beszélgetnek és gondolkodnak problémákról, de jobb szeretnék ezt filmek kapcsán tenni; drogtémájú filmekről szívesen gondolkodnának együtt; örömmel vennének részt akár filmkészítésben; nagyon szeretnek enni, örülnének olyan játéknak ahol az ételeknek is szerepe van; zenét hallgatni, énekelni…stb. A drámatanárok ezeket az igényeket lehetőségükhöz mérten beillesztik a december végéig tartó folyamatba.


 2019. augusztus 6-7-8, 17-18, Hodász, (összesen 20 alkalom, 1,5 órás foglalkozások). A projekt keretében az AppArt Egyesület drámapedagógusai 2019. augusztusában Hodászon a görög katolikus közösség által fenntartott Hagyományok Házában új résztvevőkkel várta a 12-16 éves elsősorban roma fiatalokat. A második tömbösített drámapedagógiai csoportfolyamat szintén 5 teljes napot felölelő időtartamban nyújtott elfoglaltságot a közösség gyermekeinek. A dráma pedagógusok a második etap keretében már jó ismerősként tértek vissza a közösségbe. Ez láthatólag megkönnyítette a foglalkozások kapcsán elvárt alapvető szabályok betartatását. Általában is elmondható, hogy nagyon gyorsan kialakult a bizalom mind a négy drámatanár irányában. Fontos volt a véleményük, biztatásuk és komolyan vették, ha elmarasztalták őket.  A lányok és a fiúk együttműködése csak a 12 év körüli gyerekek között tudott maradéktalanul megvalósulni. A közösségen belül is külön kezelik a két nemet, ezt a hagyományt nem lehetett áthágni. A nagylányok „megnémultak” a nagyobb fiúk jelenlétében, a nagyfiúk pedig macsóként kezdtek viselkedni, amikor ott voltak a lányok. A program megvalósítása során elért eredmények pl. kommunikációs eszköztár bővülése, reflektálás saját és társaik megnyilvánulására, önelfogadás-önértékelésbeli előre lépések, szókincs bővülés, együttműködés, problémamegoldás, szabálykövetés, empátia, véleménynyilvánítás mind-mind olyan készség mely a prevenciós programok céljai.


 

 

 

 

 

 

 

 


2019. július 6-7, 13-14, 25. Hodász. A projekt keretében az AppArt Egyesület drámapedagógusai 2019. júliusában Hodászon a görög katolikus közösség által fenntartott Hagyományok Házában várta a 12-16 éves elsősorban roma fiatalokat. A tömbösített drámapedagógiai csoportfolyamat 5 teljes napot felölelő időtartamban nyújtott elfoglaltságot a közösség gyermekeinek. A drámapedagógiai csoportfoglalkozás résztvevői 80%-ban a nevelőszülői hálózatban élő gyerekek közül kerültek ki. Ugyanakkor a közösség tagjai nagyon mélyen ismerik egymást, nem tesznek különbséget gyerek és gyerek között, mindenki „nevel”, támogat, a nagyobbak a kisebbeket is. Az egész napos együttlétek során készítettek a helyi asszonyok a gyerekeknek ebédet, uzsonnát is, valamint üdítőitalt is kaptak. A foglalkozások legelején még érezhető volt, hogy a nagyobb gyerekek inkább a közösség vezetőjének nyomására vannak jelent, mintsem önkéntes alapon. Ez az idő múlásával pozitív irányba változott A közösségben gyorsan híre ment annak, hogy ott vagyunk és játszunk a gyerekekkel, ezért egy idő után a szülők el kezdték hozni a kisebbeket is, az ovisokat. Hogy ne törjük le őket és a közösség felnőttjeinek a bizalmát is megszerezzük, ezért egy átmeneti időre a két drámatanár két csoportot hozott létre. Újra kellett strukturálni a programot párszor, mivel a felnőttek időnként a nagyobb testvérre bízták a kisebbeket, onnantól kezdve pedig a nagylányok „pótmami” szerepbe kerültek és már nem lehetett őket teljes értékűen bevonni. A felnőttek kíváncsisága miatt többször újra kellett fókuszálni a csoport figyelmét. Miután ugyanis bejöttek, kérdezgettek, fotóztak a gyerekek a nehézkesen működő koncentrációjukat azonnal elvesztették, figyelmük könnyen elterelődött. A program megvalósítása során elért eredmények pl. kommunikációs eszköztár bővülése, reflektálás saját és társaik megnyilvánulására, önelfogadás-önértékelésbeli előre lépések, szókincs bővülés, együttműködés, problémamegoldás, szabálykövetés, empátia, véleménynyilvánítás mind-mind olyan készség mely a prevenciós programok céljai.


 
2019. 05. 18. Hodász (Hagyományok Háza). A hodászi görög katolikus cigány közösség 12-14 éves gyerekei vettek részt a 2019. május 18-án megrendezett programon. A fiatalok nyitottak, érdeklődők voltak végig a teljes program alatt, ugyanakkor nagyjából a felénél néhányan már elfáradtak, de becsülettel végigdolgozták a programot. Eleinte tartózkodóak voltak a szerepbelépéssel kapcsolatban, később ez már nem okozott problémát számukra. Különösen motiváltak lettek a megzenésítési feladat kapcsán. A program rövid távon erősíti a résztvevők kommunikációját, azok bátrabban mernek megnyilvánulni, döntéseket hozni, javul a problémamegoldó képességük, és megtanulnak egy problémát több oldalról megvizsgálni, ami a közösség számára kiemelten fontos Hodászon.


 

 
2019. 05. 17. Ópályi (Jókai Mór Általános Művelődési Központ Könyvtára). Nyírmeggyes után a Carlo előadás színészei Ópályiba érkeztek. A helyi általános iskolából 25 fő 7-8. osztályos, elsősorban roma tanuló vett részt a foglalkozáson. Az első színházi részt pisszenés nélkül, kíváncsian és a színész-drámatanárokkal együtt „lélegezve” ülték végig. Többször hangosan nyilvánították ki az érzéseiket, ami a motiváltság és az érdeklődés biztos jele volt. A program erősíti a résztvevők kommunikációját, azok bátrabban mernek megnyilvánulni, döntéseket hozni, javul a problémamegoldó képességük, és megtanulnak egy problémát több oldalról megvizsgálni.
2019. 05. 17. Nyírmeggyes (Arany János Általános Művelődési Központ és Könyvtára). A Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú művészeti Iskola dráma tagozatos diákjai érkeztek a programra. A fiatalok kifejezetten motiváltak, nyitottak, érdeklődőek voltak végig a teljes program alatt. Érezhetően volt gyakorlatuk a drámamunkában.

 


 2019. 04. 28. Pápa (A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat lakásotthonaiban élő gyermekei). A program olyan lakásotthonban élő fiatalokhoz érkezett, akiket tartósan kiemeltek a vérszerinti családjukból. A lakásotthonok kislétszámú családias légkört biztosítanak ahhoz, hogy az ott élő gyermek képessé váljon a vér szerinti családjába visszailleszkedni, valamint az önálló életvitelre és a társadalmi beilleszkedésre. Ezen intézmények, a külső körülmények mellett, a megfelelő szakember gárdával teremtik meg a biztonságot, menedéket nyújtó légkört, a személyre szabott törődést. A program során tapasztaltuk, hogy a színházi részbe gyorsan és könnyen vonódtak be, nem okozott számukra nehézséget a színházi jelek értelmezése. A történetet visszafojtott lélegzettel figyelték. Nagyra értékelték a szöveg humorát. A résztvevő gyerekek között kisebb-nagyobb nézeteltérések voltak a drámamunka alatt. Ez leginkább abból fakadt, hogy egymást nem vagy csak felszínesen ismerő gyerekekről volt szó, akiknek az egymás előtt való véleményformálásban nincs vagy csak kevés gyakorlatuk van, illetve túldominálják egymást.


 

 

2019. 04. 26. - 05. 25. Esztergom. (Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, Esztergomi Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola). A 3 órás komplex program színházi részeiben először a Carlo, a 15 éves telepi roma fiú története kerül bemutatásra, a színész drámatanárok előadásában. Ezt követően az előadók, a színházi részt megszakítva, közösen gondolkodnak a résztvevőkkel a történet által felvetett kérdésekről, probléma-helyzetekről. Az újabb színházi rész után megint drámamunka következik: a részvevők kreatív és interaktív módon közösen keresnek döntési helyzeteket, amelyeket modellezve végiggondolják a történet lehetséges és optimális kimenetelét. Az intézményben élő lányok nagyon fegyelmezetten vettek részt a bevezető beszélgetésen, amit jól oldott a közös játék. A színházi részre már felszabadultan és kíváncsian ültek be. Gyorsan magával ragadta őket a történet. A drámamunkába az intézményben bentlakó lányok mindkét alkalommal (2019.04.26. és 2019.05.25.) nyitottan és döbbenetes kreativitással kapcsolódtak be. Könnyen és gyorsan azonosultak a szereplőkkel, többen megjegyezték, hogy ez olyan, mintha róluk szólna. A program erősíti a résztvevők kommunikációját, azok bátrabban mernek megnyilvánulni, döntéseket hozni, javul a problémamegoldó képességük, és megtanulnak egy problémát több oldalról megvizsgálni.


Az AppArt Egyesület „Carlo” színházi nevelési előadásában egy telepi roma fiú történetét mutatják be a színészek. Az előadás, valamint az azt követő drámapedagógiai feldolgozó foglalkozás célja, hogy a köznevelésben résztvevő 12-16 éves célzott prevencióban érintett korosztály rizikó faktorai közül a korai iskola elhagyók, az oktatási rendszerből kikerülők aránya csökkenjen. A Carlo egy telepi roma fiú története, aki 15 éves és a Párizs nevű gettóban él. Anyja meghalt, apja börtönben, nagybátyja pedig a telep maffiafőnöke. Carlo szeretne több lenni, mint amire a környezete predesztinálja. Mit tudok tenni én magam a saját boldogulásom érdekében külső segítség nélkül a hátráltató környezet, a rossz körülmények ellenére? Milyen lehetőségeim vannak az életben való boldoguláshoz? Milyen erőfeszítéseket kell tennem a másolt-örökölt mintákkal szemben? Kiktől és hogyan tudok segítséget kérni a céljaim megvalósításához? Ilyen és hasonló kérdésekre kerestek választ a résztvevők.

2019. 05. 26. Esztergom. (TÁR-LAK Szalon.)  A projekt motivációs szakaszát a Szociális Cirkusz foglalkozása zárta 2019.05.26-án Esztergomban. A programra érkező fiatalok és felnőttek többsége nem ismerte egymást, családokként, baráti csoportokként, vagy teljesen egyedülállóan érkeztek. Ismerkedős, csapatépítő játékokkal kezdtünk. A játékok jó hangulatban teltek, a különböző korosztályú résztvevők együttműködően és lelkesen vettek részt bennük. Ezután közösen ismerkedtünk és próbáltuk ki magunkat a különböző eszközök használatában. A közösségépítő, kreatív látásmódot segítő közös játékok rendkívül jól működtek a nagyon eltérő generációjú, szociális helyzetű és motiváltsággal rendelkező résztvevők csoporttá formálásában. A programra érkező résztvevők között elég nagy volt a korkülönbség. A kiskamaszok lelkesedése és nagy mozgásigénye könnyen háttérbe szorította az idősebbek nyugodtabb, félénkebb fellépését, így végig figyelnünk kellett arra, hogy mindenki tudjon érvényesülni. A fiatalokat nem feszélyezte a felnőttek jelenléte, a felnőttek számára a gyermekek felé való tolerancia és odafigyelés sok szempontból hasznos volt.


 

 


2019. 05. 12. Nyírmeggyes. (Művelődési Ház.) A nyírségben töltött hétvége utolsó állomása volt Nyírmeggyes 2019.05.12-én. Amíg az egyik helyiségben a Bélaműhely (SoundArt) foglalkozás zajlott, a másik térben a zsonglőrök foglakoztak a résztvevőkkel. A fiatalok a faluból, iskolából ismerték egymást, többüket rokoni szálak is összekötötték. Jellemzően nagycsaládok gyermekei voltak jelen, 12-16 éves kor körül. Rendkívül motiváltak voltak, végig nagyon vidám volt a hangulat. A gyermekek és a fiatalok lelkesen és fáradhatatlanul gyakoroltak, figyelmüket és érdeklődésüket könnyű volt felkelteni, jó volt együtt játszani velük. Látszott, hogy egy jól működő közösséget alkotnak, amibe könnyű belépni egy új tevékenységgel. Hálásak voltak a figyelemért és a számukra teljesen új játékokért. Nagy sikere volt az együttműködési játékoknak mind egész csoportban, mind párokban vagy kis csapatokban.


 2019. 05. 11. délután, Hodász. (Hagyományok Háza.) A Hodászon megrendezett programra rengeteg gyerek jött el különböző korcsoportokból – 8-16 év közötti, főleg roma származású gyermekek, akiket testvéri, unokatestvéri szál köt össze –, akik időnként már nehezebben tudtak odafigyelni, mivel a délelőtti zenei foglalkozás (szintén a projekt keretében Bélaműhely SoundArt) kissé kimerítette őket. Mozgásigényük azonban nagy volt, lelkesek voltak, és a program lebonyolítási helyszíne, a hodászi Hagyományok Háza óriási füves udvarával lehetőséget adott rá, hogy a foglalkozást szabadtéren tartsuk meg. Folyamatos volt a nyüzsgés az eredeti csoporthoz időnként csatlakoztak a kisebb testvérek és időnként a szülők is. A fiatalok lelkesek, energikusak, új dolgokra nyitottak voltak. A programra érkezőket pizzával sós és édes finomságokkal és üdítővel vendégeltük meg.


 

 

 

2019. 05. 11. délelőtt, Mátészalka. (Cserepeshegy utca 12.) Mátészalkán nyugodt, de vidám hangulatban indítottuk a foglalkozást. A tér alkalmas volt az elmélyült, koncentrált játék megtartására. A hangulat kicsit csendesebb volt, mint azt megszoktuk az ilyen típusú foglalkozásokon. A foglalkozás elején tapasztalható zavartság és zárkózottság mindenképp enyhült az együtt töltött idő alatt, de végig érezhető volt. Az esemény különlegességét az adta, hogy a roma és nem roma fiatalok közötti együttműködés, a közös tanulás, egymás segítésének fontossága végig nagyon markánsan érezhető volt a résztvevők között. Ezek azok az élmények melyek nyitottabbá, empatikusabbá teszik a fiatalokat, segíti egy kölcsönös elfogadáson, tiszteleten és együttműködésen alapuló viselkedési minta kialakulását.


 


2019. 04. 13-14. Tapolca.  (Széchenyi István Baptista Középiskola). Tapolcán két napos eseményen lehetett megismerkedni a zsonglőr trükkökkel. Az ismerkedős, csapaépítő játékok után különböző zsonglőreszközzel tanulhattak meg játszani kis csapatokban, (labdával, virágbottal, diabolóval). Az egyéni vagy páros gyakorlás után ismét közös játék következett, ahol az egymásra figyelés, együttműködés fejlesztése volt a cél. A fiatalok megtanulhattak tányért pörgetni, buzogányozni, zsonglőrkarikát dobálni, poival játszani. A program egy közösségi ügyességi feladattal zárult. Többen jelezték, hogy más barátaik is jöttek volna, de a folyamatosan szakadó eső miatt többen inkább otthon maradtak. A program sikere abból is érezhető volt, hogy a fiatalok nagyon elkötelezettek lettek a tanult technikákhoz valamint jelezték, hogy nagyon várják a következő alkalmat.


2019. 03. 31. Esztergom. (EMMI Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, Esztergomi Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola). A fogadó intézménnyel történt előzetes egyeztetés alapján a program két részből állt. Az intézményvezető és szakmai vezető kérésére az első rövidebb részben minden ott lakó lány részt vehetett. Mivel a zárt intézet falai közé érkező csapatunk erősen felkeltette a lányok érdeklődését, a szigorú napirenden is változtatni kellett a program miatt, az volt a kérés, hogy alakítsuk úgy a programot, hogy senki ne maradjon ki a cirkuszfoglalkozás kínálta lehetőségekből. Ehhez igazítva, az első rövidebb részben az intézet minden lakója bevonódott a programba. Két csapatra szétválasztva az intézményben élő lányokat néhány ismerkedős játékot játszottunk, majd röviden kipróbálhatták négy zsonglőreszközzel a játékot (labda, diabolo, virágbot, poi). A második részben már az erősen motivált önként jelentkezőkkel folytattuk a munkát. Szerencsésen alakult a szelektálás mivel az önként jelentkezők csoportja pontosan megegyezett az általunk és a nevelők által javasolt résztvevők személyével.


  

2019. 03. 30. Esztergom. (A Mi Házunk roma közösségi ház, Határtalan Szív Alapítvány.) A programelem megvalósístási helyszíne a Marista szerzetesrend által működtetett esztergomi roma közösségi ház. Az intézmény közvetlen környezetében (a valamikori cigánytelep) lévő utcában, a kis garázsjellegű otthonokban a több sikertelen kiköltöztetés és felszámolási intézkedés ellenére, továbbra 20-25 család él jelenleg is. A családok erős rokoni szálakkal kapcsolódnak egymáshoz. A programon résztvevő gyermekek között több volt a fiú, ami a roma közösségekkel való munka esetén nem meglepő, hiszen a fiúgyermekek általában sokkal aktívabb szerepet töltenek be ezekben a közösségekben, mint a lányok. Életkoruk vegyes volt. Kezdetben nem tűntek motiváltnak, az első játékokban vagy nem akartak beállni, vagy csak félszegen voltak bennük jelen. Pár játék után azonban ez megváltozott, a létrejövő jókedv és az újdonságok hatására feloldódtak, egyre motiváltabbak és aktívabbak lettek, nagyon várják a további lehetőségeket a „játékra”.


 

 

 

A szociális cirkusz egy keveset hallott, szinte ismeretlen fogalom Magyarországon. Jelentése egyszerűen annyi: a cirkuszi művészetek részvételen alapuló használata eszközként, a társadalmi integráció előmozdítására. A „Zsonglőr foglalkozások kamaszoknak” elnevezésű programban a Magyar Zsonglőr Egyesület Szociális Cirkusz művészei mutatkoznak be és teljesítik vállalásainkat. A Magyar Zsonglőr Egyesület Szociális cirkusz programja, a szociális munka céljainak elérése érdekében tart foglalkozásokat, amelyeknek eszköze: a cirkuszi művészetek tanítása. A szociális cirkusz a különböző cirkuszi műfajokat eszközként használja a társadalmi integráció előmozdítása érdekében. Az elmúlt közel húsz évben Szociális cirkuszi tevékenységet végeztek számtalan hátrányos helyzetű településen, városrészben, roma szegregátumokban. Csoportokat tartottak pl. gyermekotthonban; gyermekpszichiátrián lévő fiataloknak valamint hiperaktív és Asperger-szindrómás fiataloknak.


A projekt keretében 2019.05.12-én a Nyírmeggyesen a Művelődési Házba érkeztek a lelkes érdeklődők. A kisiskolásoktól 16 éves korig, többen szülőkkel és kistestvérekkel érkeztek. Jó volt látni, hogy a szülők nem hagyták ott a kamasz gyermekeket mivel ők is látni akarták a történéseket, az élmény részesei kívántak lenni. A nagyobb testvérek szeretettel figyeltek a kicsikre, a közös zenéléskor próbálták a legkisebbeket is bevonni. Külön öröm volt, hogy a Művelődési Ház vezetője és a település alpolgármestere is végigkövette a programot. Ez láthatólag a közösség számára is fontos és bizalmat építő volt.
2019.05.11-én délután a program Mátészalkára érkezett. A résztvevő gyermekek kissé alulmotiváltan, fenntartásokkal és némi ellenállással vágtak bele a programba. A foglalkozásra jellemző lassú ütemet – amit eddig tudatosan alkalmazott a zenekar – ebben az esetben pergősebbé tették. Tömény információkat kaptak a résztvevők a hangokról, a zenéről és ezek analóg természetéről a tudatmódosítókkal összefüggésben. Az erős verbális kezdésre azonnal egy erős zenei rész következett. Az első 15-20 perc nehézségeit leküzdve a bizalom lassan kialakult a játék ismét elérte a bevonódást.


 

A programnak a Hodászi Görög Katolikus Cigány Egyházközösség által működtetett intézmény a Hagyományok Háza adott helyszínt 2019.05.11-én (délelőtt). A helyi cigányság aktív közösségi tere a projekt további programjai számára is befogadó közegként fog működni. A résztvevők többnyire a helyi roma kisebbség családjai, főleg gyerekek, néhányan felnőtt kísérővel. Nehezen, szégyenlősen nyíltak meg egymás előtt. A 10 év felettieknél megjelenő kis kamaszos gátlásosság, kudarcélménytől való félelem egy új irányt adott a foglalkozásnak. Az irányítás helyett inkább a zenélésre voltak nyitottak. Egy idő után felismerve az igényt kicserélődött a zenekar és csupa gyerek vette át a hangszereket. Gyerektársaikat már sokkal merészebben irányították, mint a felnőtteket (zenészeket).

 


 

 

 
Esztergomba 2019.04.28-án másodjára érkezett a program, ekkor a 18 év feletti korcsoporthoz tartozókat várta a zenekar. A felnőttek esetében a preventív célú program a befogadó közeg részéről markánsabb ellenállással kezdődött, így nagy kihívás elé állította a szakembereket. A zeneterápiás foglalkozás egyik fő célja, hogy az interakciók hatására a résztvevők kimozduljanak a komfortzónájukból, azonban sikerrel tudott megvalósulni. Az önmagunk megtapasztalása egy eddig ismeretlen helyzetben hozzájárulhat ahhoz, hogy rálátásunk legyen a problémák megoldásainak különféle lehetőségeire.


 

 

 A 2019.04.27-i esztergomi (TÁR-LAK Szalon) program a szokásos hangszerbemutató, karmesterjáték majd a hangszerek kipróbálásával zajlott. A résztvevők megismerkedtek a hangkeltő eszközök létrejöttének kultúrtörténeti hátterével, a hangkeltés igényének jelentőségégével, az emberi életben betöltött szerepével, valamint a hangkeltés művészetté válásának folyamatával. Minden hangszert kipróbálhattak, megszólaltathattak. A zenekar tagjai folyamatosan segítették a résztvevőket, együtt zenélést kezdeményeztek, valamint a karmester technikák elsajátításával a résztvevők nonverbális kommunikációs eszköztárának a bővülését célozták meg.

 


 

 

 

 A projekt keretében 2019.04.13-14-én Tapolcán a Széchenyi István Baptista Középiskola adott helyszínt a programnak. A résztvevők megismerhették a különleges ipari hulladékból, szemétből készült hangszereket, kipróbálhatták magukat karmesterként és a hangszer csépelő során megszólaltatták a hangkeltő eszközöket. A gyerekek viszonylag hamar ráhangolódtak a játékra. Érezték, hogy nem mindennapi élményben lehet részük, így egyre könnyebben bevonhatóvá váltak a különböző interakciókba.


 

 

 

 A projekt keretében 2019.03.17-én az EMMI Speciális Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, Esztergomi Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola lakóihoz jutott el a program.

Az intézmény lakói olyan 12-18 év közötti lányok, akiket a gyermekvédelmi rendszer kiemelt a családjukból. Az intézmény kérésére a program két részből állt. A nevelők mindenkinek biztosítani szerették volna a programban részvétel lehetőségét, ezért az első részben mindenki jelen lehetett, míg a második részben azok az önként jelentkezők maradtak, akiknél látványos volt a motiváltság és az érdeklődés. Az esztergomi karmesterjáték a vártnál sokkal gördülékenyebben, feszültségmentesen zajlott. Jó volt látni, hogy a lányok, akikről az átlagember elképzelni sem tudja, milyen terheket cipelnek, újra „csak gyerekek” lettek, felszabadultan játszottak, jól érezték magukat, örültek egymásnak és a zenének.


 

 

 A Bélaműhely Sound Art csoport immáron több mint egy évtizede egyedülálló módon ötvözi az alternatív zenei megközelítési módokat, érzékenyítő és terápiás módszerekkel. Speciális foglalkozásaikon az általános zeneterápiás megközelítések mellett több egyedülálló játékformát, technikát alkalmaznak a hátrányos helyzetű célcsoportok közösségben való működésének, együttműködésének, a személyes önismereti munka megalapozásának, kommunikációs hátrányok, érzelmi visszajelzések korlátjainak leküzdése érdekében. A projekt motivációs szakaszában 8 alkalommal tartanak foglalkozásokat különböző településeken, mely helyszínekre ősszel visszatérnek.

 


 

 

 


Mátészalka – A Momentán Társulattal és Zacher Gábor toxikológussal 2019. április 10-én, szerdán Kelet-Magyarországon érkezett újabb állomásához a Baptista Szeretetszolgálat OSZSK szemléletformáló, alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó célzott prevenciós programja.

 

A mátészalkai esemény alkalmával házigazdaként először Jakab Melinda, a Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központjának telephelyvezetője köszöntötte az előadás és közös gondolkodás szakmai vendégeit. Hári Tibor, a Baptista Szeretetszolgálat főigazgatója a kábítószerfogyasztással kapcsolatos veszélyekre hívta fel hallgatóságának figyelmét, majd Hentes Ildikó programkoordinátor mutatta be a célzott prevenciós projektet. Ott volt Mátészalkán dr. Heidl Beáta, a BSZ OSZSK intézményvezetője és a program régi támogatója, Nyitrai Imre, a Semmelweis Egyetem szociális vezetőképzésének stratégiai irányítója is. 

Dr. Bakos Olivér, Mátészalka rendőrkapitánya ugyancsak helyet foglalt a színházteremben és szólt a megjelentekhez. Leszögezte, a rendőrség továbbra is zéró toleranciát alkalmaz a kemény drogokkal szemben és határozott fellépéssel teszi meg a szükséges intézkedéseket. Igazat adott Zacher Gábornak abban, hogy ma már nem lehet tudni, milyen anyagok kerülnek az utcára, ezért szerinte nem lehet elég óvatosnak lenni, s tenni kell a megelőzésért és a veszélyek visszaszorításáért. 

A program a Momentán Társulat interaktív előadásával és Zacher Gábor toxikológus közreműködésével valósul meg. A Függő játszma című két mátészalkai előadásnak is elsősorban a közös gondolkodás, a felmerülő kérdésekre való együttes válaszadás volt a célja. A különböző élethelyzeteket bemutató jelenetek nem csupán szülőként és szakemberként, de egyszerű felelősségteljes állampolgárként is megszólították a publikumot.  

A projekt alapvetően a Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központjának megelőző-felvilágosító kezelést és drogprevenciós szolgáltatásokat nyújtó telephelyein – Esztergomban, Mátészalkán és Tapolcán – valósul meg. A Momentán Társulat Magyarország legnépszerűbb improvizációs színháza, a nézők bevonásával mindig az aktuális közönségre szabják előadásaikat. Élethelyzetekre, karakterekre rögtönöznek, miközben akár a nézők is kihívások elé állíthatják a színészeket: ezt március 19-én Esztergomban, április 8-án Tapolcán, majd április 10-én Mátészalkán tapasztalhatta meg a közönség.

A BSZ OSZSK szemléletformáló, alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó célzott prevenciós projektje Magyarország kormánya és az Európai Szociális Alap támogatásával 2019. márciusától tizenkilenc hónapon át valósul meg.

 

Fotó galéria a Programok menüpont alatt

 

 

 

 

Tapolca – A Momentán Társulat fellépésével és Zacher Gábor toxikológus „szakértésével” 2019. április 8-án, hétfőn Tapolcán folytatódott a Baptista Szeretetszolgálat OSZSK szemléletformáló, alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó célzott prevenciós programsorozata.

A tapolcai előadást megelőzően Labovszky Tamara, a Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központjának helyi munkatársa köszöntötte a megjelenteket, majd Hári Tibornak, a Baptista Szeretetszolgálat főigazgatójának adta át a szót, aki néhány szóval felidézte az immár 23 esztendős segélyszervezet múltját és beszélt a szerteágazó tevékenységről, majd felhívta a figyelmet a programra, amit részletesen Hentes Ildikó drogprevenciós koordinátor mutatott be. Szólt a projekt eseményeiről, a munkatársak és a szakemberek terveiről.

A sajtó érdeklődését is felkeltő program a Momentán Társulat interaktív előadásával és Zacher Gábor toxikológus közreműködésével teljesíti kitűzött céljait. A Függő játszma című előadás a megszokott módon ismét szórakoztatóan, sok tréfával fűszerezve adta át a különböző élethelyzetekből leszűrhető tapasztalatokat, felhívta a figyelmet függőségeink veszélyeire és az alkohol, kábítószer és más drogokkal szemben alkalmazható módszerekre. A tapolcai esemény első felében a szakmai érdeklődők töltötték meg a padsorokat – eljött Rig Lajos országgyűlési képviselő és dr. Heidl Beáta, a BSZ OSZSK intézményvezetője is –, majd késő délután szélesebb körnek játszottak a színészek, beszélgetett a nézőkkel és az improvizáló fiatalokkal Zacher Gábor.

A projekt alapvetően a Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központjának megelőző-felvilágosító kezelést és drogprevenciós szolgáltatásokat nyújtó telephelyein – Esztergomban, Mátészalkán és Tapolcán – valósul meg. Egyes elemek a munkatársak segítségével e három városon túl a leghátrányosabb településekre is eljutnak, megkönnyítve az ott élők programhoz való kapcsolódását. A projekt fő célkitűzése, hogy a célzott prevenció célcsoportjainak védő tényezői kellő megerősítést kapjanak, míg a kockázati tényezők – megfelelő szakmai hozzáértéssel, módszertani megalapozottsággal, innovatív technikák alkalmazásával – csökkenjenek. A három fő helyszínen szakembereink, munkatársaink az ütemtervnek megfelelően rövid-, közép- és hosszútávú csoportfoglalkozásokat is tartanak a családi rendszer megerősítése, a szülői készségek fejlesztése érdekében.

A Momentán Társulat Magyarország legnépszerűbb improvizációs színháza, a nézők bevonásával mindig az aktuális közönségre szabják előadásaikat. Élethelyzetekre, karakterekre rögtönöznek, miközben akár a nézők is kihívások elé állíthatják a színészeket. Az általuk használt formák alkalmasak arra, hogy humorosan vessék fel akár a legsúlyosabb gondokat is, Zacher Gáborral együttműködve pedig mindig az adott célcsoportra szabva hoznak létre inspiráló improvizációs előadást. A Momentán Társulat legközelebbi – a programhoz kapcsolódó – előadása április 10-én, szerdán Mátészalkán lesz.

A BSZ OSZSK szemléletformáló, alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó célzott prevenciós projektje Magyarország kormánya és az Európai Szociális Alap támogatásával idén márciustól, 19 hónapon át valósul meg.

Fotó galéria a Programok menüpont alatt 

 

 

 

 

Esztergom – A Baptista Szeretetszolgálat OSZSK szemléletformáló, alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó célzott prevenciós programjának nyitó eseménye 2019. március 19-én, kedden várta a szakmai és a laikus érdeklődőket a Duna-parti városban.

A program alapvetően a Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központjának megelőző-felvilágosító kezelést

Lap tetejére